Als werkgever in de zorg- en welzijnssector willen wij een bijdrage leveren aan de opleiding van jonge professionals. Met verschillende MBO-onderwijsinstellingen zijn samenwerkingsverbanden aangegaan waardoor wij een erkend stageadres zijn. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is Ambulante Hulpverlening Midden Nederland een door SBB erkend leerbedrijf.

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is tevens een erkende stageplaats voor verschillende HBO-onderwijsinstellingen, waaronder Christelijke Hogeschool Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede.

Onze stages zijn vanwege ons werkveld en onze cliëntendoelgroep met name geschikt voor studenten die afstuderen en studenten die stages lopen in studiejaren 3 en 4.

Grensverleggend en denken in mogelijkheden.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de vacature of sollicitatieprocedure mag je bellen met Carmen Essink, afdeling personeelszaken, tel. 085-0492717.

Solliciteren!
Stuur je CV en motivatiebrief naar werkenbij@ambulantehulpverlening.nl

We hopen snel kennis met je te maken!

AHMN voert bij alle aan te nemen sollicitanten een vergewisplicht uit. Dit betekent dat wij je persoonlijke gegevens natrekken (zoals je identiteit, referenties  van voorgaande werkgevers, diploma’s, VOG).