HR functionaris

Bouw als HR functionaris mee aan onze nieuwe HR-afdeling

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland

Wij zijn Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, een organisatie met een gevarieerde doelgroep. Samen met elkaar en onze cliënten streven we naar een gelijkwaardige plek in de maatschappij waarbij de cliënten zelf de regie hebben.

Als HR functionaris verricht je werkzaamheden op het gebied van personeelsbeheer. Je informeert en ondersteunt je leidinggevenden bij de uitvoering van delen van het HR-beleid van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland.

Welkom bij HR

Niet alleen hebben we je nodig voor deze functie, we zullen ook op je rekenen bij het mede gestalte geven aan onze geheel nieuwe HR-afdeling. De komende tijd gaan we namelijk diverse taken en functies die nu nog verspreid door onze organisatie bestaan samenbrengen onder de nieuwe HR-paraplu. Dat is logischer en dat gaan we doen met een nieuw team dat de handen uit de mouwen weet te steken. Welkom bij HR!

Waar land je in onze organisatie?

Je maakt deel uit van de afdeling HR en ontvangt leiding van de manager HR. Je werkt functioneel en nauw samen met de HR-medewerker.

Wat je doet:

In je functie als HR functionaris ben je actief op drie gebieden: personeelsbegeleiding en -beheer, de kwaliteit van dienstverlening en informatievoorziening, en werving en selectie. We schetsen hier alvast de grote lijnen.

Je focust op personeelsbeheer — Het digitale HR-systeem speelt een belangrijke rol in je werk: je registreert en muteert er gegevens van personeelsleden in. Hetzelfde doe je voor de salarisadministratie. Ook ben je verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verwerking van de salarissen. Leidinggevenden adviseer en ondersteun je bij vragen rondom in-, door- en uitstroom van personeel, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Je voert exitgesprekken en gesprekken over arbeidsvoorwaarden.
Aan het verzuim en re-integratiebeleid draag je bij door te informeren, ondersteunen, af te stemmen met leiddinggevende en bedrijfsarts, en door de uitvoering te bewaken. Een andere taak is bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met bedrijfsarts en UWV.

Je focust op de kwaliteit van dienstverlening en informatievoorziening — Of de cao, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten juist worden toegepast, is iets waar je op toeziet. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van het HR-beleid door leidinggevenden. Informatie actueel houden en intern publiceren staat hoog op je agenda; denk bijvoorbeeld aan inwerkprogramma’s, gedragscodes, personeelshandboek en vragen van medewerkers over arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en wet- en regelgeving.

Je focust op werving en selectie — Vacatureteksten opstellen en plaatsen doe je zelf. Je bent contactpersoon voor uitzendbureaus. Als het werving- en selectiebeleid knelpunten vertoont, signaleer je die en doe je verbetervoorstellen. Ook werf je actief nieuwe medewerkers.

Herstel van het ‘gewone’ leven en werken aan participatie zijn onze drijfveren.

Over jou

Als HR functionaris heb je een duidelijk omlijnde taak binnen Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Om dit werk goed te kunnen doen, is het handig dat je al over bepaalde kennis en ervaring beschikt. Waar kun je aan denken?

Je kennis — Je hebt kennis op HBO-niveau en een opleiding in de richting van HRM. Ook beschik je over meerdere jaren werkervaring. Om leidinggevenden te kunnen informeren en ondersteunen bij het toepassen van delen van het HR-beleid heb je kennis van de organisatie nodig, we verwachten dat je deze snel eigen kunt maken. Je houdt ontwikkelingen in de cao en wet- en regelgeving bij.

Je bent zelfstandig en sociaal vaardig — Om binnen procedures en het HR-beleid je werk te kunnen doen is zelfstandigheid een vereiste. Hetzelfde geldt voor initiatief en vindingrijkheid bij het informeren en ondersteunen als er vragen zijn over zaken als in-, door- en uitstroom van personeel, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Overigens is er steeds de mogelijkheid om terug te vallen op de manager HR. Het spreekt vanzelf dat je sociaal vaardig bent en dus tactvol kunt zijn, kunt luisteren, inleven en overtuigen. Je bent in staat bij tegengestelde belangen toch voor overbrugging te zorgen.

Je weet wat te doen — In je functie als HR functionaris weet je vanzelfsprekend wat je te doen staat in allerlei situaties. Je bent je bijvoorbeeld altijd bewust van de risico’s op materiële en immateriële schade bij het informeren en ondersteunen van leidinggevenden over de cao en de arbeidsvoorwaarden. Je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken. Je hebt de bewegingsvaardigheid om vlot grotere hoeveelheden teksten verwerken en bent oplettend in je werk en bij het signaleren van interne behoeften en knelpunten. Je hebt voldoende doorzettingsvermogen voor het informeren en ondersteunen van leidinggevenden. Je kunt systematisch werken, wat belangrijk is bij het opstellen van bijvoorbeeld procedures en bij het verwerken van de salarismutaties. Je begrijpt dat we eisen stellen aan je integriteit en aan een representatief voorkomen en gedrag in contacten met medewerkers, leidinggevenden en externe instanties.

Dit krijg je van ons:

  • Hoeveel wil jij werken? Wij zoeken een collega die 24 tot 32 uur per week wil werken, je krijgt een vast aantal werkuren aangeboden;
  • Superleuke collega’s;
  • Een contract voor bepaalde tijd met als doel uiteindelijk naar een dienstverband voor onbepaalde tijd te gaan;
  • Een duidelijk en gevarieerd inwerkprogramma;
  • Een organisatie waar we elkaar nog écht kennen;
  • Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, we geven mensen de kans om ambities waar te maken en te ontdekken waar hun kracht ligt;
  • Vitaliteit is van groot belang, we willen dat elke medewerker zich fijn en gezond voelt. Daarom doen we hard ons best om iedereen een fijne werkplek te bieden waarin we vitaliteit stimuleren;
  • Een organisatie waar veel ruimte is voor gezamenlijke activiteiten zoals een personeelsfeest, spelletjesavonden, gezamenlijke lunches en sportactiviteiten;
  • Uiteraard vakantiedagen, balans verlof, een eindejaarsuitkering en alle anderen voorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg;
  • Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, de functie is ingedeeld in FWG 45 (€ 2821 tot € 3938 o.b.v. 36 uur). De schaalindeling wordt gebaseerd op opleidingsniveau en relevante werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de vacature of sollicitatieprocedure mag je bellen met de Carmen Essink (personeelsadviseur) 06-30495431.

Solliciteren!
Stuur je CV en motivatiebrief naar personeelszaken@ambulantehulpverlening.nl

We hopen snel kennis met je te maken!

AHMN voert bij alle aan te nemen sollicitanten een vergewisplicht uit.