Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is een stichting. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53118375. De stichting wordt bestuurd door de directie. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht toezicht op het werk van de directie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van de directie. Onze raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Rob Maan MSc. (voorzitter)
Datum aanstelling: juli 2023
Beroep: Manager cluster GGZ stichting Riwis zorg & welzijn.

Drs. Patrick Schultink
Datum aanstelling: september 2021
Beroep: Directeur bedrijfsvoering Zorgverlening Het Baken

Gert Jan van Noort
Datum aanstelling: juli 2022
Beroep: Oud-wethouder sociaal domein gemeente Harderwijk

Het is onze passie om kwaliteit van zorg te bieden en te blijven verbeteren.

Directie

Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN) staat onder dagelijkse leiding van onze directie, bestaande uit Jenny van Engelen als algemeen directeur en Erik van Malenstein als directeur.

Jenny van Engelen is sinds oktober 2019 de algemeen directeur van AHMN. Jenny heeft jarenlange ervaring op het gebied van personeelszaken en is intern doorgegroeid tot algemeen directeur. Als algemeen directeur heeft Jenny een brede portefeuille, waarbij ook aandacht is voor de interne bedrijfsvoering. Jenny wil graag bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van AHMN en een volwaardige plek voor iedereen, ongeacht diens achtergronden. Als AHMN willen wij de kwaliteit van zorg blijven verbeteren, innovatief zijn, lef en durf hebben en met openheid en transparantie naar buiten treden. Wij laten zien wie we zijn en vertellen helder wat je aan ons hebt!

Erik van Malenstein is 1 van de oprichters van AHMN. Erik heeft ervaring vanuit de GGZ en de VG sector en zich opgewerkt van ambulant werker naar regiomanager en vervolgens directie. De portefeuille van Erik is met name gericht op externe partijen en projecten. Erik hecht veel belang aan de gelijkwaardigheid van iedereen in onze samenleving, maar ook specifiek van onze medewerkers en cliënten. Het is heel belangrijk dat iedereen in onze samenleving kan meedoen.

Ondernemingsraad

De inspraak en medezeggenschap van onze medewerkers is geregeld door middel van de ondernemingsraad. In de CAO Gehandicaptenzorg staat de verplichting opgenomen dat instellingen met ten minste 35 werknemers een ondernemingsraad dienen in te stellen. De ondernemingsraad komt maandelijks bijeen en hebben daarnaast regelmatig overleg met de directie.

Cliëntenraad

Onze cliënten worden betrokken bij en geïnformeerd over de organisatie via een eigen medezeggenschapsorgaan: de cliëntenraad. De cliëntenraad komt elke maand samen. De taken in die vergadering zijn verdeeld onder een voorzitter en een notulist. Door deelname aan de cliëntenraad kunnen de cliënten hun mening geven over de zorg die onze organisatie biedt.

De cliëntenraad:

  • denkt mee over verbeteringen en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie.
  • buigt zich over de praktijk en hoe deze kan verbeteren.
  • buigt zich over de kwaliteit van de zorg en hoe deze ten positieve aangepakt kan worden.
  • denkt mee over materiaal, methodes en andere hulpmiddelen die van positief belang kunnen zijn bij de begeleiding die wij bieden.

Ben je al cliënt bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland en heb je interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad? Meld je dan nu aan via clientenraad@ambulantehulpverlening.nl of via het telefoonnummer: 085-0492717.

Geschiedenis AHMN en Materra

Via onderstaande knop kan je meer lezen over onze geschiedenis.

Kwaliteit

Wij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat HKZ, beschikken over een WTZi toelating en zijn verbonden aan de brancheorganisatie VGN.

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties