Onze publicaties

Hieronder zijn de documenten opgenomen die inzicht geven in de kwaliteit van onze zorg. Daarnaast zijn er een aantal documenten opgenomen met betrekking tot onze organisatie, bijvoorbeeld de statuten, reglementen, de confictregeling en de klokkenluidersregeling.

Samen.Durven.Doen

Statuten, reglementen, conflictregeling en klokkenluidersregeling

Statuten-AHMN-26-11-2019
Reglement-raad-van-toezicht-1.0
Reglement-raad-van-bestuur-1.0
Conflictregeling-1.0

Vanuit de Governancecode Zorg is het verplicht dat onze organisatie beschikt over een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden.
Voor het melden van een (vermoeden van) een misstand moet de procedure in de klokkenluidersregeling gevolgd worden.

Klokkenluidersregeling-1.0

Inspectierapporten

Inspecties controleren periodiek de kwaliteit van zorg en organisatie van zorgaanbieders. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt gecontroleerd door de afzonderlijke gemeenten. Veelal is deze taak belegd bij een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Inspectierapport IGJ locatie Molenweg Hierden 2021
Inspectierapport GGD Noord- en Oost-Gelderland in opdracht van centrumgemeente Harderwijk 2021
Inspectierapport GGD Flevoland in opdracht van gemeente Dronten 2020
Inspectierapport WMO Toezicht GGD Noord- en Oost Gelderland 2017
Inspectierapport WMO Toezicht in opdracht van gemeente Nijkerk 2018

HKZ certificering

Wij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat HKZ. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Met dit keurmerk tonen wij aan dat we intern de zaken goed op orde hebben, constant werken aan verbetering en de cliënten op de eerste plek zetten.

HKZ certificaat

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties