Onze missie

Het is onze missie een toonaangevende zorgverlener te zijn op het gebied van kwaliteit van zorg, innovatief in het leveren van zorg, transparant richting cliënt, personeel en stakeholders, eerlijkheid in alles wat wij doen en respect voor iedereen. Doelstelling hiervan is om iedere burger een volwaardige plek te geven in de hedendaagse maatschappij.

Samen.Durven.Doen

Onze visie

Iedere dag laten wij ons uitdagen om de beste zorg van Nederland te leveren op het gebied van ambulante begeleiding, wonen en leerwerktrajecten”

Wij richten ons op de maatschappelijke integratie en optimale participatie van mensen. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of dubbel diagnostiek.

Het zorgaanbod is dusdanig, dat alle cliënten op basis van hun achtergrond, capaciteiten en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De kracht van de cliënt wordt hierbij benut zodat hij zelf richting geeft aan zijn eigen leven.

Om dit in de toekomst te kunnen bieden willen wij een volwaardige, betrouwbare partner zijn voor cliënten, gemeenten en zorgaanbieders.Wij streven dan ook naar hoge cliënttevredenheid en naar de realisatie van onze doelstellingen en ons jaarplan. Wij willen een transparante en zelfkritische organisatie zijn, die continu streeft naar verbetering om op deze manier een toonaangevende zorgorganisatie te zijn binnen de sector en de omgeving.

Kernwaarden

Onze missie en visie willen wij bekrachtigen met een drietal kernwaarden die terugkomen in alles wat we doen.

Samen: We werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. In onze houding, communicatie en bejegening zijn wij respectvol, oprecht en transparant. We zijn betrokken en toegewijd. Samen stellen en bereiken we doelen.

Durven: We zijn in staat om snel te schakelen en in te spelen op veranderende situaties zowel in- als extern. We hebben een platte organisatiestructuur, kenmerkt zich door laagdrempeligheid en korte lijnen. Wij denken innovatief, zijn oplossingsgericht, en hebben lef en durf. Onze manier van werken is grensverleggend en we denken in mogelijkheden, zowel naar cliënten, medewerkers als onze omgeving.

Doen: We laten zien wie we zijn en vertellen helder wat cliënten, onze medewerkers en onze omgeving aan ons heeft. Onze passie is om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. We blijven onszelf uitdagen om onze professionaliteit en deskundigheid op hoog niveau te houden.

Ik wil graag contact

"*" geeft vereiste velden aan

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties