Bepalen van je persoonlijke wensen en doelen

Samen met de ambulant begeleider ga je ontdekken wat je toekomstwensen zijn op het gebied van wonen, werken/dagbesteding/vrije tijd, leren, financiën en sociale contacten. Zo heeft ieder mens eigen ideeën of wensen hoe je zou willen wonen, werken en leren. Soms kun je zelf de doelen realiseren en soms is hierbij hulp nodig. De ambulante begeleiders werken met de Individuele Rehabilitatie Benadering, de IRB methodiek. Met hulp van de IRB kunnen mensen werken aan wensen op alle  levensgebieden. In gesprekken met de begeleider wordt gekeken wat je graag zou willen veranderen, welke stappen je kunt nemen en hoe je bij het nemen van die stappen kan worden geholpen. Je bepaalt zelf waar over gesproken wordt en waar je aan wil werken. De ambulant begeleider heeft de kennis en de tools om individuele ondersteuning te bieden bij het realiseren van die eigen wensen.

IRB methodiek

De IRB methodiek richt zich op ondersteuning van herstel op het dagelijks en maatschappelijk functioneren. Met herstel bedoelen wij dat je weer grip krijgt op je leven na een moeilijke periode. Bij de start van de begeleiding wordt aan de hand van de IRB bekeken wat jij graag zou willen veranderen en welke stappen daarvoor nodig zijn. 

Het uitgangspunt van de Individuele Rehabilitatie Benadering is:

‘’Dat een ieder met succes en naar tevredenheid kan wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding, leren en sociale en familiecontacten mag hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp.’’

De aanmelding

Nadat jij je hebt aangemeld nemen wij contact met jou op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt jouw voorgeschiedenis doorgenomen. In dit gesprek worden ook jouw wensen ten aanzien van de begeleiding besproken. De medewerker aanmelden vult een risico-inventarisatie in. Op basis van het intake gesprek wordt bepaald of wij jou kunnen gaan begeleiden.

Voordat de begeleiding kan starten zullen wij een zorgovereenkomst voor jou opstellen. Hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld welke ondersteuning en zorg jij van ons zult ontvangen.

Start begeleiding

Wanneer wij starten met de begeleiding onderzoeken wij door middel van een gesprek met jou welke wensen jij hebt op de verschillende levensgebieden. Hiervoor maakt de begeleider gebruik van de IRB methodiek. Aan de hand van de IRB wordt bekeken wat jij graag zou willen veranderen en welke stappen daarvoor nodig zijn. Welke toekomstwensen heb je zoal? Wil je wat veranderen en ben je toe aan verandering? Welke hindernissen zijn er? Wat wil je graag bereiken? Zijn er belangrijke anderen die jou hierbij kunnen ondersteunen? Al deze vragen komen aan bod.

Persoonlijk plan

De wensen die jij samen met je begeleider bij de start van de begeleiding hebt vastgesteld worden uitgewerkt in concrete doelen.
De doelen worden SMART geformuleerd om ervoor te zorgen dat het échte doelen worden en geen vrijblijvende goede voornemens. SMART houdt in dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.
De doelen die je samen met je begeleider hebt uitgewerkt worden verwerkt in je persoonlijk plan.

Evaluatie

Na een afgesproken periode vindt er, samen met de begeleider, een evaluatiegesprek plaats. In dit gesprek bespreek je op welke wijze er aan de doelen is gewerkt, wat de knelpunten waren en wat er goed ging. Vervolgens worden de doelen en/of wensen aangepast en wordt dit verwerkt in jouw plan. 

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties