Heb je een klacht? Laat ons het weten.

Als jij op welk gebied dan ook niet volledig tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Je kunt dit dan doorgeven aan jouw begeleider. Deze bekijkt het probleem en de mogelijke oplossingen. Indien nodig wordt de manager ingeschakeld.

Mocht je overwegen een formele klacht in te dienen, dan verwijzen wij jou naar onze klachtenregeling.

Ons klachtenformulier kan je hier invullen.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Heb je een klacht over de zorg en kom je er na een gesprek met jouw begeleider of de manager niet uit? Dan is de volgende stap een gesprek met de onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en streeft ernaar dat door bemiddeling jullie er samen uitkomen. Zodat er recht wordt gedaan aan de belangen van zowel jou en de zorginstelling.

Contact met de onafhankelijk klachtenfunctionaris
Telefoonnummer: 085-4874012.
E-mail adres: info@quasir.nl

Schriftelijke klachten kunnen verstuurd worden naar onderstaand adres

Onafhankelijk Klachtenfunctionaris Quasir
Postbus 1021
7940 KA  Meppel
www.quasir.nl

Vanaf 01-01-2017 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie gehandicaptenzorg.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Cliënten staan in een afhankelijke positie ten opzichte van hun hulpverlener of zorgaanbieder. Het kan daarom voor hen lastig zijn om problemen of klachten over de geleverde zorg- en dienstverlening bespreekbaar te maken. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan de cliënt adviseren en ondersteunen in dat proces. Wat kun je van de onafhankelijke cliëntondersteuner verwachten?

Informatieverstrekking
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan je informatie geven en adviseren over je rechten en plichten ten aanzien van de hulpverlening.

Signalering
Als de onafhankelijke cliëntondersteuner iets opvalt binnen de organisatie of tips heeft ter verbetering, dan geeft hij dat door aan het management van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland.

De organisatie die de onafhankelijke cliëntondersteuning regelt bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is:

MEE Veluwe
Contactpersoon: Stefan Dalmeijer
Postbus 517
8000 AM Zwolle
Emailadres: info@meeveluwe.nl
Telefoonnummer: 088 – 633 0 633

Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning is hier na te lezen.

Herstel van het ‘gewone’ leven en werken aan participatie zijn onze drijfveren.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Vanuit Ambulante Hulpverlening Midden Nederland willen we alleen zorg verlenen die jij zelf wilt. Ons uitgangspunt is, dat wij geen onvrijwillige zorg leveren. Tenzij er direct gevaar is voor jou of anderen.

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Heb jij toch te maken met onvrijwillige zorg en heb jij hierover een vraag, klacht of een probleem? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Een onafhankelijke koepelorganisatie van 500 cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt jou bij een oplossing.

De cliëntenvertrouwenspersoon is Carina Kerkdijk.
Telefoonnummer: 06 – 15 31 15 41
Emailadres: c.kerkdijk@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl

De folder voor cliënten kan je hier nalezen.

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties

Locaties