Heb je een klacht? Laat ons het weten.

Als jij op welk gebied dan ook niet volledig tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Je kunt dit dan doorgeven aan jouw begeleider. Deze bekijkt het probleem en de mogelijke oplossingen. Indien nodig wordt de manager ingeschakeld.

Mocht je overwegen een formele klacht in te dienen, dan verwijzen wij jou naar onze klachtenregeling.

Ons klachtenformulier kan je hier invullen.

Klachtenbemiddeling

Het kan zijn dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, de klacht onopgelost blijft óf dat er redenen zijn waardoor het intern bespreken van de klacht niet mogelijk is. De onafhankelijke klachtenbemiddeling van Quasir kan in die gevallen een bemiddelende rol hebben.

Telefonisch contact
Klachtenbemiddelingstelefoon: 06-48445538.
E-mail adres: bemiddeling@quasir.nl

Schriftelijke klachten kunnen verstuurd worden naar onderstaand adres

Onafhankelijke Klachtenbemiddeling Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel
www.quasir.nl

Vanaf 01-01-2017 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie gehandicaptenzorg.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Cliënten staan in een afhankelijke positie ten opzichte van hun hulpverlener of zorgaanbieder. Het kan daarom voor hen lastig zijn om problemen of klachten over de geleverde zorg- en dienstverlening bespreekbaar te maken. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan de cliënt adviseren en ondersteunen in dat proces. Wat kun je van de onafhankelijke cliëntondersteuner verwachten?

Informatieverstrekking
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan je informatie geven en adviseren over je rechten en plichten ten aanzien van de hulpverlening.

Klachtenbegeleiding en –ondersteuning
Als je een klacht hebt, helpt de onafhankelijke cliëntondersteuner je bij het goed omschrijven van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing. Hij neemt iedere klacht serieus. De onafhankelijke cliëntondersteuner is er voor jou en handelt dus in jouw belang.

Signalering
Als de onafhankelijke cliëntondersteuner iets opvalt binnen de organisatie of tips heeft ter verbetering, dan geeft hij dat door aan het management van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland.

De organisatie die de onafhankelijke cliëntondersteuning regelt bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is:

MEE Veluwe
Contactpersoon: Stefan Dalmeijer
Postbus 517
8000 AM Zwolle
Emailadres: info@meeveluwe.nl
Telefoonnummer: 088 – 633 0 633

Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning is hier na te lezen.

Herstel van het ‘gewone’ leven en werken aan participatie zijn onze drijfveren.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Heb jij te maken met onvrijwillige zorg en heb jij hierover een vraag, klacht of een probleem? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Een onafhankelijke koepelorganisatie van 500 cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt jou bij een oplossing.

De cliëntenvertrouwenspersoon is Jessica Dijkstra.
Telefoonnummer: 06 – 15 56 95 37
Emailadres: j.dijkstra@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl

De folder voor cliënten kan je hier nalezen.

Over ons

Missie en visie

Methodisch werken

Klachten en ondersteuning

Stichting

Publicaties