Sinds februari 2020 is de eerste besmetting van het coronavirus (COVID-19) in Nederland een feit. Mensen met het coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Het virus wordt verspreid van mens tot mens.
Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken nemen wij bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland maatregelen waar nodig. Hierbij houden wij rekening met het volgende:

  • De adviezen van het RIVM zijn voor ons leidend. Wij volgen deze adviezen van het RIVM op en delen deze intern binnen de organisatie.
  • Onze hulpverlening passen wij aan op de adviezen van het RIVM. Zo houden wij bijvoorbeeld rekening met de 1,5 meter afstand tijdens onze begeleiding. Ons personeel wordt waar nodig voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen, ontsmettingsalcohol).
  • Achter de schermen hebben wij de nodige maatregelen genomen om bij een eventuele besmetting snel te kunnen schakelen.

Juist tijdens deze periode is onze ambulante begeleiding voor veel cliënten onmisbaar. Wij zullen ons blijven inzetten om onze cliënten zo goed mogelijk tijdens deze periode (en daarna) te begeleiden. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor onze medewerkers die vol goede moed, creativiteit en enthousiasme onze cliënten begeleiden.